TUV OK Compost Home Certified - Sản phẩm sợi làm từ Zhiben

TUV OK Compost Home Certified - Sản phẩm sợi làm từ Zhiben

Zhiben's OK Compost Home Certified Home Products,

làm từ mía và tre,

100% có thể phân hủy và phân hủy sinh học,

tiết kiệm thuế nhập khẩu của bạn,

chi phí tái chế,

và cứu trái đất!

 

Hỗ trợ kiểm tra trang web ngoại lệ của TUV: https://www.tuv-at.be/green-marks/certified-products/

TUV OK Compost Home được chứng nhận

Cung cấp cho bạn và khách hàng của bạn giải pháp sinh thái tốt nhất và đáng tin cậy nhất!


Thời gian đăng: Jan-17-2022