Phát triển thiết bị & dây chuyền sản xuất

Phát triển thiết bị & dây chuyền sản xuất

Nhóm phát triển thiết bị Zhiben bắt đầu từ một công ty khởi nghiệp đèn thiết bị công nghiệp tự động với tiêu chuẩn 30 người.

Các thành viên trong nhóm bao gồm 1 giám đốc R & D, 1 giám đốc dự án, 1 kỹ sư cấu trúc quy trình, 1 kỹ sư kết cấu cơ khí, 1 kỹ sư điện, 3 kỹ sư vận hành, 1 kỹ sư phần mềm và hơn 10 kỹ thuật viên lắp ráp.

Kể từ khi thành lập vào năm 2017, nhóm này đã liên tiếp hoàn thành việc phát triển và sản xuất máy đúc thiết bị chính bốn loại, hơn 10 thiết bị phụ trợ ngoại vi, được sản xuất và đưa vào hệ thống sản xuất.

Phát triển thiết bị (1)
Phát triển thiết bị (2)
Phát triển thiết bị (3)

Tùy chỉnh dây chuyền sản xuất nắp cốc sợi hoàn toàn tự động độc nhất trên thế giới, từ nguyên liệu tự nhiên đến đúc, cắt tỉa, QC, kiểm tra trực quan máy, thành phẩm, đóng gói, một dây chuyền sản xuất hàng ngày 220.000 chiếc sản phẩm.

Phát triển thiết bị (4)
Phát triển thiết bị (5)
Phát triển thiết bị (6)

Một thiết bị đầu cuối tích hợp dành riêng để tối ưu hóa khả năng cạnh tranh và hiệu suất sản phẩm của bạn về công suất, hiệu quả và chất lượng.