Sản xuất khuôn mẫu

Thiết kế Khuôn mẫu & Phát triển Quy trình và Quản lý

Phòng phát triển và thiết kế khuôn chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho quá trình sản xuất, phát triển những cái mới, thiết kế khuôn, phát triển dụng cụ cố định và hỗ trợ kỹ thuật, đặt tại Zhiben Trùng Khánh và Zhiben Đông Quan.

Sản xuất khuôn mẫu (7)

Trung tâm Khuôn mẫu của Zhiben bao gồm 1 giám sát kỹ thuật, 1 giám sát gia công CNC, 3 kỹ sư dự án, 6 kỹ sư thiết kế khuôn, 4 kỹ sư CNC, 2 kỹ sư quá trình, 8 kỹ thuật viên vận hành mẫu, 7 kỹ thuật viên.

Sản xuất khuôn mẫu (1)
Sản xuất khuôn mẫu (2)
Sản xuất khuôn mẫu (5)
Sản xuất khuôn mẫu (4)

Có thể đạt được giới hạn thời gian sản xuất là 5 ngày đối với đơn đặt hàng mẫu và 10 ngày đối với sản xuất hàng loạt.6 ~ 8 mẫu mẫu mới có thể được đưa vào sản xuất thử nghiệm và 4 bộ khuôn mẫu để sản xuất hàng loạt có thể được hoàn thành hàng tuần.

Cho đến nay, chúng tôi đã hoàn thành hơn 500 loại thiết kế khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm, đồng thời cung cấp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp những ứng dụng sáng tạo của vật liệu thân thiện với môi trường.

Sản xuất khuôn mẫu (8)
Sản xuất khuôn mẫu (3)
Sản xuất khuôn mẫu (6)